ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
13:43:18
Aansturing van de LedRij

Datum: Sun 10 April 2016
Samenvatting: Het aansturen van de complete LedRij met de Aansturingsprint
 Soort Artikel: Electro
Status: Afgerond[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
aansturing_01-ledschema.jpg
1/11: aansturing_01-ledschema.jpg.
aansturing_02-kleurschema.jpg
2/11: aansturing_02-kleurschema.jpg.
aansturing_03-nummerschema.jpg
3/11: aansturing_03-nummerschema.jpg.
aansturing_04-print.jpg
4/11: aansturing_04-print.jpg.
aansturing_05-printcut.jpg
5/11: aansturing_05-printcut.jpg.
aansturing_06-printopbouw.jpg
6/11: aansturing_06-printopbouw.jpg.
Meer
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

In de bovenplaat zijn 19 RGB-Led's gelijmd. En hiervoor is ook een totale aansturing nodig om deze rij vanuit de Arduino aan te kunnen sturen. De aansturing is op een eigen print gebouwd.

Nogmaals de Led's in de bovenplaat.

Eerst is op de foto's nogmaals het totale schema van de LedRij te zien, gevolgd door de kleuren draad die aan de LedRij gesoldeerd zijn.

Draad KleurRij = Kathode Kolom = Anode Draad Kleur
 Zwart 0 - 8 - G   Zwart
 Bruin 1 - 9 - H  R0 - Rood 01234567 Bruin  
 Rood 2 - A - I  B0 - Blauw 01234567 Rood  
 Oranje 3 - B - J  G0 - Groen 01234567 Oranje  
 Geel 4 - C  R8 - Rood 89ABCDEF Geel  
 Groen 5 - D  B8 - Blauw 89ABCDEF Groen  
 Blauw 6 - E  G8 - Groen 89ABCDEF Blauw  
 Paars 7 - F  RG - Rood GHIJ  Paars  
Grijs  BG - Blauw GHIJ  Grijs  
Wit  GG - Groen GHIJ  Wit  

De complete aansturing.

Vanuit het schema van een enkele Led aansturing is het totale schema uitgebreid ... of beter gezegd, het eerder bedoeld schema (van Opzet 2), is in twee helften verdeeld en beide helften zijn gecopieerd tot de benodigde aantallen voor de LedRij. Het bovenste deel ervan staat 9 keer (want 3 groepen met RGB) in het eerste schema (Led Kleur). Het onderste deel staat 8 keer (want 8 rij-en) in het tweede schema (Led Nummer).

Het totale schema van de complete aansturing is echter zo groot geworden, dat het schema over twee blaadjes moet worden verdeeld ... of de symbolen, die de teken-software gebruikt, zijn te groot voor dit schema.

De print wordt een stuk kleiner en beide schema's kunnen op 1 print. Elk deel is wel overzichtelijk op de print aangebracht.

Er zijn vele weerstanden omgebogen en passend gemaakt op de gaatjes en er zijn 3 multi-draadbruggen aangebracht. De verbindingen tussen de connectors en halverwege de print zijn aangebracht, dit zijn de groene en witte draadboom. Uiteindelijk zijn er nog twee voedings-Leds aanwezig.

Het testen.

Eerst zijn de transistor-trappen afzondelijk getest op een overgebleven RGB-Led. Het totale matrix-idee werkt, zowel met de afzonderlijke kleuren als gecombineerd.

Na het aansluiting van de LedRij bleek dat ik de conncectors verkeerd om op de beide flatkabels had gesoldeerd. De nummers 0..7 zaten als 7..0 en de kleuren RGB zaten als GBR. Dit moet natuurlijk eerst gecorrigeerd worden gecorrigeerd. Natuurlijk is dit met software te corrigeren. Behalve een andere denkwijze geeft software-matige correctie extra uitvoer tijd en dus vertraging in het geheel.

Maar uiteindelijk is de LedRij aangesloten en zijn de Leds op de bovenplaat (per groep van 8) getest.

Het test-programma.

Het test-programma is ook recht-toe recht-aan geprogrammeerd. Met een FOR-lus zijn de 17 gebruikte pennen (8-nummers en 9-kleuren) als uitgang gedefinieerd. Dit zijn de pennen 22 .. 29 voor de Nummers en pennen 30 ..38 voor de Kleuren.

Er wordt een Kleur-pen laag gemaakt. Met de functie "LedNummer" worden de 8 Nummer-pennen 1 voor 1 laag gemaakt.

In de hoofdlus "Loop" wordt middels een teller een tijdje "gewacht" voordat de volgende Kleur pen laag gemaakt wordt.

Zodoende ontstaat er een patroon van "Linker 8 Leds", "Midden 8 Leds" en "Rechter '8' Leds".

En zo is de aansturing van de LedRij afgerond. 


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Afbeeldingen

aansturing_01-ledschema.jpg
1/11: aansturing_01-ledschema.jpg.
aansturing_02-kleurschema.jpg
2/11: aansturing_02-kleurschema.jpg.
aansturing_03-nummerschema.jpg
3/11: aansturing_03-nummerschema.jpg.
aansturing_04-print.jpg
4/11: aansturing_04-print.jpg.
aansturing_05-printcut.jpg
5/11: aansturing_05-printcut.jpg.
aansturing_06-printopbouw.jpg
6/11: aansturing_06-printopbouw.jpg.
aansturing_07-ingebouwd.jpg
7/11: aansturing_07-ingebouwd.jpg.
aansturing_08-test1led.jpg
8/11: aansturing_08-test1led.jpg.
aansturing_09-correctie.jpg
9/11: aansturing_09-correctie.jpg.
aansturing_10-testmega.jpg
10/11: aansturing_10-testmega.jpg.
aansturing_11-testledrij.jpg
11/11: aansturing_11-testledrij.jpg.

[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

De aansluitingen van Aansturing van de LedRij

Het aansturen van de LedRij met de Aansturingsprint

Arduino Mega

Pwr USB ?
 
?
aref
gnd Gnd's (4x)
? d13
ioreff d12
reset d11
+3.3v d10
+5v d9
Gnd's (4x) gnd d8
Gnd's (4x) gnd
Vin d7
d6
a0 d5
a1 d4
a2 d3
a3 d2
a4 d1
a5 d0
a6
a7 d14
d15
a8 d16
a9 d17
a10 d18
a11 d19
a12 d20
a13 d21
a14 /~\
a15 \_/
Onderconnector
Led Nummer 08G d22 | d23 Led Nummer 19H
Led Nummer 2AI d24 | d25 Led Nummer 3BJ
Led Nummer 4C d26 | d27 Led Nummer 5D
Led Nummer 6E d28 | d29 Led Nummer 7F
 | 
Led Kleur R0 d30 | d31 Led Kleur G0
Led Kleur B0 d32 | d33 Led Kleur R8
Led Kleur G8 d34 | d35 Led Kleur B8
Led Kleur RG d36 | d37 Led Kleur GG
 | 
Led Kleur BG d38 | d39
d40 | d41
 | 
d42 | d43
d44 | d45
d46 | d47
d48 | d49
 | 
d50 | d51
d52 | d53[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
Broncode: [1: Aansturing van de LedRij]

1: De broncode van Aansturing van de LedRij

(Sun 10 April 2016) Het aansturen van de LedRij met de Aansturingsprint

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
// RGB-Led in een Matrix
// Aanstuurprint test

long tijdteller=0;
byte kleur=0;

void setup()
{ // put your setup code here, to run once:

for (byte qq=22; qq<=38; qq=qq+1)
  { pinMode(qq,OUTPUT);
    digitalWrite(qq,HIGH);
  }
}

void loop()
{ // put your main code here, to run repeatedly:
ledkleur(kleur,0);
lednummer();

tijdteller=tijdteller+1;
if (tijdteller==10000)
   { tijdteller=0;

     ledkleur(kleur,1);
     kleur=kleur+1;
     if (kleur>=9)
        {kleur=0;
        }
   }
}

void lednummer()
{ for (byte ww=0; ww<=7; ww=ww+1)
    { digitalWrite(ww+22,LOW );
//      delay(1);
      digitalWrite(ww+22,HIGH);
    }

}

void ledkleur(byte kleur, byte aan)
{ digitalWrite(kleur+30,aan);
}
Broncode: [1: Aansturing van de LedRij]
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]