ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
15:14:17
Lib: Cursor-Keys

Datum: Sun 10 February 2019
Samenvatting: Het afhandelen van de Cursor-Keys.
 Soort Artikel: Software
Status: Afgerond[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
lib_crsr_01-keyhelp.jpg
1/10: lib_crsr_01-keyhelp.jpg.
lib_crsr_02-help.jpg
2/10: lib_crsr_02-help.jpg.
lib_crsr_03-content.jpg
3/10: lib_crsr_03-content.jpg.
lib_crsr_04-ctrlhex.jpg
4/10: lib_crsr_04-ctrlhex.jpg.
lib_crsr_05-sidhex.jpg
5/10: lib_crsr_05-sidhex.jpg.
lib_crsr_06-notehex.jpg
6/10: lib_crsr_06-notehex.jpg.
Meer
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Deze Library bevat de routines om de Cursor-Keys af te handelen. Wie namelijk op de ArSid kijkt, zal geen enkele druktoets kunnen ontdekken. Maar links en rechts om het Lcd-Display zitten 4 schakelaars, deze functioneren als de zogenaamde Cursor-Keys. En deze schakelaars kunnen twee kanten op schakelen, maar wanneer ze losgelaten worden, springen ze weer terug naar de middenstand. De bovenste schakelaars kunnen naar links en rechts schakelen, de onderste schakelaars naar boven en beneden. Zo vormen de rechter 2 schakelaars de 4 (overbekende) cursor-richtingen <Links>, <Rechts>, <Op>, <Neer>. De linker 2 schakelaars zijn voor andere display-besturing zaken, namelijk <Escape>, <Help>, een <Quiet> en een <Return>. En zo moet het Display gemakkelijk om te schakelen zijn om andere informatie te kunnen laten zien.

Welke informatie dat is, laat de volgende tabel zien:

Nr.- Achtergrond-kleur <Links>/<Rechts>1 2 3 Opmerking:
<Op>/<Neer> ArSid Funktie
0 - Rood Check Panel -geen- -geen- -geen- Controleer alle Besturing-knoppen van de ArSid.
1 - Groen Cursor Help -geen- -geen- -geen- De Functie van de Cursor-schakelaars.
2 - Blauw Controls DecimaalHexaDecimaalTijden, Procenten Informatie van de ArSid Control-knoppen en schakelaars.
3 - Cyan Sids DecimaalHexaDecimaalTijden, Procenten Informatie van de Sid-gegevens.
4 - Geel Noten DecimaalHexaDecimaalNamen Informatie van de noten en akkoorden.
5 - Paars Midi DecimaalHexaDecimaal-geen- Informatie wat er via Midi binnen komt, uitgesplitst per funktie. -nog-niet-geprogrammeerd-
6 - Wit Monitor DecimaalHexaDecimaal-geen- Monitoren wat er via Midi binnenkomt (2 inkomende kanalen). -nog-niet-geprogrammeerd-

Wie de Help-Library al doorgenomen heeft, zal overeenkomsten kunnen ontdekken tussen de nummeringen van de Help-Pagina's en de ArSid functies. Hier is echter niet de funkties in de ArSid van belang. Van belang is de nummering en de methodiek van de Cursor besturingen.

In het kort wisselen de Cursor-Keys de volgende taken:

 • <Op> en <Neer>: Hiermee wisselt het display van waar de informatie, volgens bovenstaand tabel, vandaan komt.
 • <Links> en <Rechts>: Hiermee wisselt het display in welke notatie de informatie getoond wordt, Decimaal (0..9), Hexadecimaal ($0..$F) of Tijden, Procenten of Namen.
 • <Help>: Hiermee wordt het HELP-systeem geactiveerd.
 • <Escape>: Algemene ESCAPE-funktie, zoals, het verlaten van het Help-Systeem. Het Dislay toont alleen het woord <Esc>.
 • <Quiet>: Hiermee worden ALLE Sids het zwijgen opgelegd, handig als er een ongewild geluid uit de ArSid komt, wat men niet meer wilt horen - iets wat tijdens Midi gebruik wel eens voor kan komen. Het Display toont de kreet: "Panic!" en het doel van deze funktie: "Quiet All Sids".
 • <Enter>: Voor het bevestigen van een speciale keuze - op het moment van schrijven is deze funktie nog niet ge-implementeerd, maar ik zie hier een toekomst in wanneer de FpgaSids ingebouwd zijn, voor het omschakelen tussen de 6581 of en 8580 Sid-mode.

Taken van deze Library.

Om deze taken uit te voeren, bevat deze Library hiervoor enkele functies, enkele eigen constantes en enkele "externe" variabelen. Enkele variabelen en constantes worden in de functies gebruikt, anderen zijn nodig voor elders in het ArSid programma. Deze constantes en variabelen zijn in deze Library geplaatst, omdat ze allen te maken hebben met de pagina-besturing.

 • Constantes: Bron-Pagina Index: MaxUnit; CurrentPg en PageKleur.
 • Constantes: Info-Bron Volgnummer: PageCheck; PageHelp; PageControl; PageSid; PageNote; PageMidi en PageMonitor.
 • Externe Variabelen - Info-Bronnen: MaxNumberPage; NumberUnit[][] en NumberPage.

 • Constantes: Maskeringen voor de Cursor-Keys: MaskLeft; MaskRight; MaskUp; MaskDown; MaskQuiet; MaskReturn; MaskHelp en MaskEscape.
 • Externe Variabelen - Cursur-Key bijhouden: KeysCrsr en KeysCrsrPrev.
 • Oproepbare Funktie: Check_KeysCrsr(): Controleert of er een Cursor-Key is geaktiveerd en (zo ja) welke dat is.
 • Oproepbare Funktie: Handle_KeysCrsr(): Verwerkt de Cursor-Key verder.
 • Oproepbare Funktie: Show_Escape(): Laat de tekst "<Esc>" op het display zien.
 • Interne Funktie: Display_Quiet(): Laat de "Panic!"-tekst zien op het display.

 • Externe Variabelen - Semifores: Do_Sid_Data; Do_ShowLegend en Do_ShowData.

Variabelen voor de Info-Bronnen.

Om door de diverse Informatie-Bronnen te kunnen bladeren, is er informatie nodig over uit hoeveel pagina's een Bron bestaat en welke kleur er hiervoor op het Display wordt getoond. Dit wordt opgeslagen in het array NumberUnit[][].

 • MaxNumberPage - Deze bevat het maximum aantal Informatie-Bronnen die er beschikbaar is in de ArSid.
 • NumberPage - Hiermee wordt er bijgehouden welke pagina er op het moment worden getoond.
 • NumberUnit[][]: De eerste dimensie (van 0 .. 6) bevat de informatie van de diverse informatie-bronnen. De betreffende nummering is opgeslagen in de volgende constantes en deze wordt elders in het programma gebruikt.

  1. PageCheck = 0;
  2. PageHelp = 1;
  3. PageControl = 2;
  4. PageSid = 3;
  5. PageNote = 4;
  6. PageMidi = 5;
  7. PageMonitor = 6;

  De tweede dimensie betreft (per Informatie-Bron) 3 losse gegevens en wel de volgende:

  1. MaxUnit = 0 - De maximale waarde van het aantal "Units" (= Pagina's) per Informatie-Bron. Sommigen hebben 1 pagina (= waarde 0) en anderen hebben er 3 (= waarde 2).
  2. CurrentPg = 1 - Een Index om bij te houden in welke eenheid men een bepaalde Info-Bron wil zien (welke pagina het is).
  3. PageKleur = 2 - De kleur van het display van een Informatie-Bron. Zo kan men een Display-kleur meteen associeren bij een bepaalkde funktie/ Info-Bron.

  Vooral bij de tweede dimensie mis ik de leesbaarheid die men wel krijgt bij de Records van Pascal.

Controleer of er een Cursor-toets aktief is.

Terug naar het Paneel: Er zijn 4 schakelaars die de Cursor-Funkties bepalen en deze informatie wordt opgeslagen in het Schakelaar-Array en wel in de elementen $0A en $0B - een aktie die de interupt in de I/O-Library verricht. Elke schakelaar-stand bezet een bit in dit array-elementen.

Check_KeysCrsr() - Om te kijken of er een Cursor-Toets aktief is, moet de functie Check_KeysCrsr() worden aangeroepen. In het kort kijkt deze in het schakelaar-Array naar de aktieve toestanden van de elementen $0A en $0B. Aan de hand van enkele bits die in deze elementen HOOG moeten zijn, wordt gezien welke cursor-key het betreft. Welke bitjes het zijn, staat in de volgende tabel.

Element Bit 7 Bit 6Bit 5Bit 4 Bit 3Bit 2 Bit 1 Bit 0Opmerking:
$0A Neer Links n.c. n.c. n.c. n.c. Enter Help
$0B Op Rechtsn.c. n.c. n.c. n.c. QuietEscape
bitmask maskUDmaskLR maskRQmaskHELokale bitmaskers in de Functie.

Met behulp van 8 losse IF-statements wordt er op al deze bitjes gecontroleerd, door een AND bewerking met zogenaamde bit-maskers te gebruiken. Bij het kijken naar het Schakelaar-Array kunnen de maskers per bitje twee Keys worden gecontroleerd, bijvoorbeeld Links en Rechts (bitje6) of Help en Escape (bitje 0).

Daarna wordt het resultaat weer in een andere variabele gestopt, namelijk KeysCrsr. Ook daarin krijgt elke Cursor-Key een bitje toegewezen en wel volgens de volgende tabel:

Element Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Opmerking:
KeysCrsr Escape Help Enter Quiet Neer Op Rechts Links
bitmask MaskEscapeMaskHelp MaskReturnMaskQuiet MaskDown MaskUp MaskRight MaskLeft Library bitmaskers.

Via een OR bewerking wordt er per toets een bitje HOOG gemaakt. Staat er in KeysCrsr meerdere bitjes op HOOG, dan zijn er ook meerdere Cursor-Keys aktief. Uiteraard moet de variabele KeysCrsr eerst op NUL worden gezet (dus alle bitjes op LAAG), voordat alle IF-statements worden afgelopen.

Het afhandelen van de Cursor-Keys.

Na het controleren op de Cursor-Keys moet deze natuurlijk nog verwerkt worden. Voor het algemene ArSid-programma wordt hiervoor de funktie Handle_KeysCrsr() gebruikt.

Handle_KeysCrsr(): Controleert met 4 losse IF-statements, WELKE cursor-handeling moet worden verwerkt. En afhankelijk hiervan worden er een bepaalde teller verhoogd, of verlaagd. Bereikt een teller zijn eindstand (NUL of het maximum), dan vindt er GEEN verhoging / verlaging plaats - dit in tegenstelling tot de Help-Pagina's.

Cursor-Key NumberPage[currentPage]Opmerking:
Einde Links EindStop.
Links -1
Rechts +1
Einde rechts EindStop.
Einde Op EindStop.
Op -1
Neer +1
Einde Neer EindStop.
Escape -geen-funktie-.
Help -geen-funktie-.
Quiet Legt alle Sids het zwijgen op met funktie Sid_Init() (Library Arsid_Sids).
Enter -geen-funktie-.

Na elke Cursor-aktiviteit, worden er nog diverse Semiforen (Do_Sid_Data, Do_ShowLegend en Do_ShowData) omgezet, zodat er het totale display weer compleet van nieuwe informatie wortd voorzien.

Quiet-Key: Een extra IF-statement wordt er gebruikt om de Quiet-key af te handelen. Het enige doel van deze activiteit is dat ALLE Sids vol met NUL wordt geschreven en zo alle geluiden worden gedimt en/ of worden ge-deaktiveerd. Hiertoe worden de Sids allemaal opnieuw ge-initialiseerd met de funktie Sid_Init().

Tevens wordt de funktie Display_Quiet() opgeroepen, voor een tekst op het display.

De Help-, Escape- en Enter-key worden niet in deze funktie verwerkt.

Enkele extra funkties.

 • Show_Escape(): Deze laat alleen de tekst "<Esc>" op het display zien (zie foto's).

 • Display_Quiet() (interne functie): Deze laat de volgende tekst mooi aangekleed op het display zien: "Panic! ---> Quiet All Sids", waarna er wordt gewacht tot er geen enkele Cursor-Key meer aktief is. Het Display wordt weer gewist en diverse Semiforen (Do_Sid_Data, Do_ShowLegend en Do_ShowData) worden omgezet, zodat er het totale display weer compleet van nieuwe informatie wortd voorzien (zie foto's). 

 • [Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

  Afbeeldingen

  lib_crsr_01-keyhelp.jpg
  1/10: lib_crsr_01-keyhelp.jpg.
  lib_crsr_02-help.jpg
  2/10: lib_crsr_02-help.jpg.
  lib_crsr_03-content.jpg
  3/10: lib_crsr_03-content.jpg.
  lib_crsr_04-ctrlhex.jpg
  4/10: lib_crsr_04-ctrlhex.jpg.
  lib_crsr_05-sidhex.jpg
  5/10: lib_crsr_05-sidhex.jpg.
  lib_crsr_06-notehex.jpg
  6/10: lib_crsr_06-notehex.jpg.
  lib_crsr_07-midihex.jpg
  7/10: lib_crsr_07-midihex.jpg.
  lib_crsr_08-monitorhex.jpg
  8/10: lib_crsr_08-monitorhex.jpg.
  lib_crsr_09-escape.jpg
  9/10: lib_crsr_09-escape.jpg.
  lib_crsr_10-panic.jpg
  10/10: lib_crsr_10-panic.jpg.
  

  [Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
  Broncode: [1: Lib: Cursor Schakelaars (.cpp)] [2: Lib: Cursor Schakelaars (.h)]

  1: De broncode van Lib: Cursor Schakelaars (.cpp)

  (Sun 10 February 2019) ArSid_Crsr.cpp: Het afhandelen van de Cursor Schakelaars.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  //=======================================================================================
  //
  // ArSid_Crsr - Library to check the frontpanel Cursor-keys and Handle them
  //
  // 1)
   Functions to check the Cursor Keys (Switches)
  // 2) Functions to handle some funktions of the Cursor Keys
  //
  //=======================================================================================

  //
  //  Mind you, there are severall Extern Vars from/ for other libraries
  //

  #ifndef ARSID_CRSR_CPP
  #define ARSID_CRSR_CPP

  #include "Arduino.h"
  #include "ArSid_Crsr.h"
  #include "Arsid_Sid.h"
  #include "Arsid_Lcd.h"
  #include "ArSid_Panel.h"
  #include "ArSid_Control.h"

  //=====================================================================================

  //    333333      33333333        333333      33333333
  //  33      33    33      33    33      33    33      33
  //  33            33      33    33            33      33
  //  33            33333333        333333      33333333
  //  33            33  33                33    33  33
  //  33      33    33    33      33      33    33    33
  //    333333      33      33      333333      33      33

  // Some Semifores for Doing Stuff Only when Needed.
  extern byte Do_Sid_Data   ;   // >0 => To Set Sid Data into the Sid
  extern byte Do_ShowLegend ;   // >0 => To Show Legend On The Screen
  extern byte Do_ShowData   ;   // >0 => To Show Data On The Screen

  // Some Cursor Vars and BitMasks
  extern byte KeysCrsr       = 0;       // Keys Cursor/ Main BitPatern 0bEHRSDURL
  extern byte KeysCrsrPrev   = 0;       // Keys Cursor/ Main - Vorige

  extern byte MaxNumberPage = 6;        // (Check, Help, Control, Sid, Note, Midi, Monitor)
  extern byte NumberUnit [7][3] =       // = [0..6][0..2] To keep track "The Unit the numbers are given in"
    //{Max,Current,Color} Number of Units (Decimal, Hex, Hz-Secs, Text)
    { {  0,   0   ,  1  },   // 0 = PageCheck
      {  0,   0   ,  2  },   // 1 = PageHelp
      {  2,   2   ,  4  },   // 2 = PageControl
      {  2,   1   ,  6  },   // 3 = PageSid
      {  2,   1   ,  3  },   // 4 = PageNote
      {  1,   1   ,  5  },   // 5 = PageMidi
      {  1,   1   ,  7  }    // 6 = PageMonitor
    };
  extern byte NumberPage = PageNote;    // To keep track of "The Page which is shown"

  //=====================================================================================

  void Show_Escape()
  { // Clear 3 lines and show <Esc> on the Display.
    Lcd_Gotoxy(0, 1);
    Lcd_Print("                    ");
    Lcd_Gotoxy(0, 2);
    Lcd_Print("       <Esc>        ");
    Lcd_Gotoxy(0, 3);
    Lcd_Print("                    ");
  }

  void Display_Quiet()
  { // Display Quiet-Key Screen
    // Send Characters
    Clear_Led(0,19);
    Lcd_Clr();
    Write_Lcdback(1);
    Lcd_Gotoxy(0,0);  Lcd_Print("99__[Quiet Sids]___9");
    Lcd_Gotoxy(0,1);  Lcd_Print("                    ");
    Lcd_Gotoxy(0,2);  Lcd_Print(" Panic! ---> Quiet  ");
    Lcd_Gotoxy(0,3);  Lcd_Print("           All Sids ");

    // Wait till Keys are Released
    while (KeysCrsr != 0)
      { // Keep on checking
        Check_KeysCrsr();
      }
    // Clear Screen and "Clearing" Some Vars
    Lcd_Clr();
    KeysCrsr = 0;
    Do_Sid_Data   = 255;
    Do_ShowLegend = 255;
    Do_ShowData   = 255;
  }

  //=====================================================================================
  //
  //    333333      33333333        333333      33333333
  //  33      33    33      33    33      33    33      33
  //  33            33      33    33            33      33
  //  33            33333333        333333      33333333
  //  33            33  33                33    33  33
  //  33      33    33    33      33      33    33    33
  //    333333      33      33      333333      33      33
  //

  void Check_KeysCrsr()
  { // Check for the Cursor Keys
    // KeysCrsr = BitPatern  0bEHRSDURL
    // <7:Esc><6:Help><5:Return><4:Quiet><3:Down><2:Up><1:Right><0:Left>
    const byte bitmaskLR = 0b01000000;  // Mask of Switch: Left Right
    const byte bitmaskUD = 0b10000000;  // Mask of Switch: Up Down
    const byte bitmaskEH = 0b00000001;  // Mask of Switch: Esc Help
    const byte bitmaskRQ = 0b00000010;  // Mask of Switch: Return Quiet
    byte crsr_A = Read_Schak(0x0A);
    byte crsr_B = Read_Schak(0x0B);

    KeysCrsr = 0b00000000;
    if ((crsr_A & bitmaskLR) != 0)
       { // Left    0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskLeft;
       }
    if ((crsr_B & bitmaskLR) != 0)
       { // Right   0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskRight;
       }
    if ((crsr_A & bitmaskUD) != 0)
       { // Up      0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskUp;
       }
    if ((crsr_B & bitmaskUD) != 0)
       { // Down    0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskDown;
       }

    if ((crsr_A & bitmaskRQ) != 0)
       { // Silence 0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskQuiet;
       }
    if ((crsr_B & bitmaskRQ) != 0)
       { // Return  0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskReturn;
       }
    if ((crsr_A & bitmaskEH) != 0)
       { // Escape  0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskEscape;
       }
    if ((crsr_B & bitmaskEH) != 0)
       { // Help    0bEHRQDURL
         KeysCrsr = KeysCrsr | MaskHelp;
       }
  }

  void Handle_KeysCrsr()
  { // Handle Cursor Keys
    // KeysCrsr = BitPatern  0bEHRQDURL   <7:Esc><6:Help><5:Return><4:Quiet><3:Down><2:Up><1:Right><0:Left>
    if (KeysCrsr != KeysCrsrPrev)
       { // Decode The Cursor Keys
         if ((KeysCrsr & MaskLeft) != 0)
            { // Left
              if ( NumberUnit[NumberPage][currentPg] > 0 )
                 { NumberUnit[NumberPage][currentPg] = NumberUnit[NumberPage][currentPg] - 1;
                 }
              Do_ShowLegend = 1;
              Do_ShowData = 1;
            }
         if ((KeysCrsr & MaskRight) != 0)
            { // Right
              if ( NumberUnit[NumberPage][currentPg] < NumberUnit[NumberPage][MaxUnit] )
                 { NumberUnit[NumberPage][currentPg] = NumberUnit[NumberPage][currentPg] + 1;
                 }
              Do_ShowLegend = 1;
              Do_ShowData = 1;
            }
         if ((KeysCrsr & MaskUp) != 0)
            { // Up
              if (NumberPage > 0 )  { NumberPage = NumberPage - 1; }
              Do_ShowLegend = 1;
              Do_ShowData   = 1;
            }
         if ((KeysCrsr & MaskDown) != 0)
            { // Down
              if (NumberPage < MaxNumberPage )  { NumberPage = NumberPage + 1; }
              Do_ShowLegend = 1;
              Do_ShowData   = 1;
            }
         if ((KeysCrsr & MaskQuiet) != 0)
            { // Silence
              Sid_Init();
              Display_Quiet();
            }
         KeysCrsrPrev = KeysCrsr ;
       }
  }

  //=====================================================================================

  #endif // ARSID_CRSR_CPP

  

  Broncode: [1: Lib: Cursor Schakelaars (.cpp)] [2: Lib: Cursor Schakelaars (.h)]

  2: De broncode van Lib: Cursor Schakelaars (.h)

  (Sun 10 February 2019) ArSid_Crsr.h: Het afhandelen van de Cursor Schakelaars.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  //=======================================================================================
  //
  // ArSid_Crsr - Library to check the frontpanel Cursor-keys and Handle them
  //
  // 1)
   Functions to check the Cursor Keys (Switches)
  // 2) Functions to handle some funktions of the Cursor Keys
  //
  //=======================================================================================

  #ifndef ARSID_CRSR_H
  #define ARSID_CRSR_H

  #include "Arduino.h"

  //=====================================================================================

  // Constants for making Page Handling more readable
  const byte MaxUnit     = 0;  // "Field" 0 of eacht Page Array"record" Max Units per Page
  const byte currentPg   = 1;  // "Field" 1 of eacht Page Array"record" Current Page
  const byte PageKleur   = 2;  // "Field" 2 of eacht Page Array"record" Color
  const byte PageCheck   = 0;
  const byte PageHelp    = 1;
  const byte PageControl = 2;
  const byte PageSid     = 3;
  const byte PageNote    = 4;
  const byte PageMidi    = 5;
  const byte PageMonitor = 6;

  // Masks for the Cursor Keys    <7:Esc><6:Help><5:Return><4:Quiet><3:Down><2:Up><1:Right><0:Left>
  const byte MaskLeft       = 0b00000001;
  const byte MaskRight      = 0b00000010;
  const byte MaskUp         = 0b00000100;
  const byte MaskDown       = 0b00001000;
  const byte MaskQuiet      = 0b00010000;
  const byte MaskReturn     = 0b00100000;
  const byte MaskHelp       = 0b01000000;
  const byte MaskEscape     = 0b10000000;

  void Show_Escape();
    // Clear 3 lines and show <Esc> on the Display.

  void Check_KeysCrsr();
    // Check for the Cursor Keys

  void Handle_KeysCrsr();
    // Handle Cursor Keys
    // KeysCrsr = BitPatern  0bEHRQDURL
    // <7:Esc><6:Help><5:Return><4:Quiet><3:Down><2:Up><1:Right><0:Left>

  //=====================================================================================

  #endif // ARSID_CRSR_H

  


  Broncode: [1: Lib: Cursor Schakelaars (.cpp)] [2: Lib: Cursor Schakelaars (.h)]
  [Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]