ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Tue 15-Jun-21
21:55:26
Notities

Datum: Thu 31 December 2099
Samenvatting: Een verzameling van notities.
 Soort Artikel: Theorie
Status: Updaten[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
notities_01-arsid_blokschema.jpg
1/11: notities_01-arsid_blokschema.jpg.
notities_02-geletterdfunktie.jpg
2/11: notities_02-geletterdfunktie.jpg.
notities_03-geletterdschaks.jpg
3/11: notities_03-geletterdschaks.jpg.
notities_04-sid_registers.jpg
4/11: notities_04-sid_registers.jpg.
notities_05-fonttabel.jpg
5/11: notities_05-fonttabel.jpg.
notities_06-mega.jpg
6/11: notities_06-mega.jpg.
Meer
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Tijdens het projekt ontstaan er notities die over de diverse pagina's verspreid zijn. Notities met tabellen en afbeeldingen van aansluitingen, draadkleuren, blokschema's, schema's en adressen van de diverse registers.


Schakelaars en Dipswitches.

File: Schakelaars

GroepNr.Funktie Positie Type
1 0-1ADSR Boven Schakelaars tussen de potmeters ON-OFF-ON
1 2-3ADSR Onder Schakelaars onder alle de potmetersON-OFF-ON
2 4-5Control Rechts Schakelaars Rechtse 2 rijen ON-OFF-ON / (ON)-OFF-ON
2 6-7Control Links Schakelaars 3de rij van rechts ON-OFF-ON / (ON)-OFF-ON
2 8-9Sid-Select Draaischakelaar (Rechts) 1 .. 12
3 A-BCursor Links en RechtsSchakelaars om het LCD-Display (ON)-OFF-(ON)
- C-D(gereserveerd) (gereserveerd) ?
4 E-FMidi-Kanalen InstellenDipSwitches achterop ON-OFF


Adres-bus Registers

File: Ontwerp

Adres ($) Sids / IO-Register
00 00 .. 00 1FSid 0
00 20 .. 00 3FSid 1
00 40 .. 00 5FSid 2
00 60 .. 00 7FSid 3
00 80 .. 00 9FSid 4
00 A0 .. 00 BFSid 5
00 C0 .. 00 DFSid 6
00 E0 .. 00 FFSid 7
01 x0 .. 01 x0LedRij Kleur/Kleur
01 x1 .. 01 x1LedRij Kleur/Nummer
01 x2 .. 01 x2Lcd Data
01 x3 .. 01 x3Lcd Register Select
01 x4 .. 01 x4Schakelaars Out
01 x5 .. 01 x5Schakelaars In
01 x6 .. 01 x6*not used*
01 x7 .. 01 x7*not used*


Adressen van registers.

File: Decoder

EnA8 7654 3210Latches/SidsAdres
%0%0 xxxx xxxxLatches $0000 .. $00FF
%0%1 xxxx xxxxSids $0100 .. $01FF
%1%x xxxx xxxx- -

Sids

A7654 3210Sid-NrAdres
%000x xxxx0 $00..$1F
%001x xxxx1 $20..$3F
%010x xxxx2 $40..$5F
%011x xxxx3 $60..$7F
%100x xxxx4 $80..$9F
%101x xxxx5 $A0..$BF
%110x xxxx6 $C0..$DF
%111x xxxx7 $E0..$FF

Latches

R/~wA7654 3210Register Adres R/~wA7654 3210Register Adres
w 0 %000x x0000 Leds Cols $00 R 1 %000x x000- $00
w 0 %000x x0011 Leds ColNr$01 R 1 %000x x001- $01
w 0 %000x x0102 Lcd Data $02 R 1 %000x x010- $02
w 0 %000x x0113 Lcd Ctrl $03 R 1 %000x x011- $03
w 0 %000x x100- $04 R 1 %000x x1004 Schaks In $04
w 0 %000x x1015 Schaks Out$05 R 1 %000x x101- $05
w 0 %000x x110- $06 R 1 %000x x110- $06
w 0 %000x x111- $07 R 1 %000x x111- $07
- x %xx1x xxxx- > $20
- x %x1xx xxxx- > $40
- x %1xxx xxxx- > $80


Aansluiten Audio-potmeters.

File:Audiopots

Draad KleurAudio Potmeter Draad Kleur Sid I/OL/R
 Zwart Linksom 0V Zwart
 Rood Rechtsom +12V Rood
 Bruin Loper 0 - BovenBruin  LaagIn Links
 Oranje Loper 1 - BovenOranje  LaagIn Rechts
 Geel Loper 2 - BovenGeel  LaagOutLinks
 Groen Loper 3 - BovenGroen  LaagOutRechts
 Blauw Loper 4 - OnderBlauw  HoogIn Links
 Paars Loper 5 - OnderPaars  Hoogin Rechts
 Grijs Loper 6 - OnderGrijs  HoogOutLinks
 Wit Loper 7 - OnderWit  HoogOutRechts


Aansluitingen Arduino Mega.

File: Ontwerp

Analog Pins Digital Pins Extended Pins
F0 va0 Pot 0 E0 xd0 rx0- J1 xd14 tx3 - C7 vd30Adr A7L7 vd42 Adr En
F1 va1 Pot 1 E1 xd1 tx0- J0 xd15 rx3 - C6 vd31Adr A6L6 vd43 -
F2 va2 Pot 2 E4 xd2 pwm- H1 xd16 tx2 - C5 vd32Adr A5L5 vd44 pwm -
F3 va3 Pot 3 E5 xd3 pwm- H0 xd17 rx2 - C4 vd33Adr A4L4 vd45 pwm -
F4 va4 Pot 4 G5 xd4 pwm- D3 xd18 tx1Mid OuC3 vd34Adr A3L3 vd46 pwm -
F5 va5 Pot 5 E3 xd5 pwm- D2 xd19 rx1Mid InC2 vd35Adr A2L2 vd47 -
F6 va6 Pot 6 H3 xd6 pwm- D1 xd20 sda - C1 vd36Adr A1L1 vd48 -
F7 va7 Pot 7 H4 xd7 pwm- D0 xd21 scl - C0 vd37Adr A0L0 vd49 Adr A8
K0 va8 Pot 8 H5 xd8 pwm- A0 vd22 Dat D7D7 xd38 ResetB3 xd50 miso -
K1 va9 Pot 9 H6 xd9 pwm- A1 vd23 Dat D6G2 xd39 LcdB2 xd51 mosi -
K2 va10Pot 10 B4 xd10 pwm- A2 vd24 Dat D5G1 xd40 R/WB1 xd52 sck -
K3 va11Pot 11 B5 xd11 pwmLcd BA3 vd25 Dat D4G0 xd41 p2B0 xd53 ss -
K4 va12Pot 12 B6 xd12 pwmLcd GA4 vd26 Dat D3
K5 va13Pot 13 B7 xd13 pwmLcd RA5 vd27 Dat D2
K6 va14Pot 14 A6 vd28 Dat D1
K7 va15Pot 15 A7 vd29 Dat D0


Draadkleuren Voeding

File: Voeding

+12V OranjeDigitaal ArduinoLedRij    +12VIC1
+5V Rood Digitaal  n.c.LatchesDecoder Sids Digitaaln.c.n.c.n.c.   +5VIC2
+0V Zwart Digitaal  LedRijn.c.LatchesDecoder Sids Digitaaln.c.n.c.n.c.   +0V0
+0V Bruin Digitaal Arduino     +0V0
+12V OranjeAnaloog    Sids Analoog Audio +12VIC3
+9V Paars Analoog    Sids Analoog   +9VIC4
+0V Bruin Analoog    Sids Analoog Audio  +0V0
-12V Blauw Analoog     Audio -12VIC5
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Afbeeldingen

notities_01-arsid_blokschema.jpg
1/11: notities_01-arsid_blokschema.jpg.
notities_02-geletterdfunktie.jpg
2/11: notities_02-geletterdfunktie.jpg.
notities_03-geletterdschaks.jpg
3/11: notities_03-geletterdschaks.jpg.
notities_04-sid_registers.jpg
4/11: notities_04-sid_registers.jpg.
notities_05-fonttabel.jpg
5/11: notities_05-fonttabel.jpg.
notities_06-mega.jpg
6/11: notities_06-mega.jpg.
notities_07-lcd_instructies.jpg
7/11: notities_07-lcd_instructies.jpg.
notities_08-lcd.jpg
8/11: notities_08-lcd.jpg.
notities_09-sid_blokschema.jpg
9/11: notities_09-sid_blokschema.jpg.
notities_10-sidbasis.jpg
10/11: notities_10-sidbasis.jpg.
notities_11-boorplan.jpg
11/11: notities_11-boorplan.jpg.

[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

De aansluitingen van Notities

Een verzameling van notities.

Arduino Mega

Pwr USB ?
 
?
aref
gnd Gnd's
? d13 Lr = Backlight Blauw
ioreff d12 Lg = Backlight Groen
Reset reset d11 Lb = Backlight Rood
+3.3v d10
+5V L+ = LCDBacklight +5v d9
Gnd's gnd d8
Gnd's gnd
Vin d7
d6
Potmeter 0 a0 d5
Potmeter 1 a1 d4
Potmeter 2 a2 d3
Potmeter 3 a3 d2
Potmeter 4 a4 d1
Potmeter 5 a5 d0
Potmeter 6 a6
Potmeter 7 a7 d14
d15
Potmeter 8 a8 d16
Potmeter 9 a9 d17
Potmeter A a10 d18 Tx1 = Midi Out
Potmeter B a11 d19 Rx1 = Midi In
Potmeter C a12 d20
Potmeter D a13 d21
Potmeter E a14 /~\
Potmeter F a15 \_/
Onderconnector
D0 = Data 0 d22 | d23 D1 = Data 1
D2 = Data 2 d24 | d25 D3 = Data 3
D4 = Data 4 d26 | d27 D5 = Data 5
D6 = Data 6 d28 | d29 D7 = Data 7
 | 
A7 = Adres 7 d30 | d31 A6 = Adres 6
A5 = Adres 5 d32 | d33 A4 = Adres 4
A3 = Adres 3 d34 | d35 A2 = Adres 2
A1 = Adres 1 d36 | d37 A0 = Adres 0
 | 
~Reset d38 | d39 Lcd
R/~W d40 | d41 phi2
 | 
~Enable Adres d42 | d43
d44 | d45
d46 | d47
d48 | d49 A8 = Adres 8
 | 
d50 | d51
d52 | d53


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]