ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
14:42:35
Bedieningspaneel

Datum: Sun 31 December 2017
Samenvatting: Het bedieningspaneel.
 Soort Artikel: Mechaniek
Status: Afgerond[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
paneel_01-bedieningen.jpg
1/4: paneel_01-bedieningen.jpg.
paneel_02-geletterdfunktie.jpg
2/4: paneel_02-geletterdfunktie.jpg.
paneel_03-geletterdschaks.jpg
3/4: paneel_03-geletterdschaks.jpg.
paneel_04_geletterdachter.jpg
4/4: paneel_04_geletterdachter.jpg.
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Op het bedieningspaneel moet elke schakelaar en potentiometer een funktie krijgen. Voor veel ervan zijn deze funkties in het begin van het projekt al vastgelegd. Globaal zijn alle bedienings-elementen (knoppen en Leds) verdeeld in 5 groepen. Een foto toont met gekleurde teksten tot welke groep de diverse bedienings-elementen behoren.

1. De Sid-groep (gele en paarse teksten).

Deze groep omvat de twee maal 8 (blauwe) potentiometers en de twee maal 8 schakelaars onder het Lcd-Display. De vele funkties van een Sid bepaalt namelijk dat hier veel knoppen aan toegewezen worden.

Links-boven in deze groep zijn het 4 potmeters voor de ADSR-envelope (Attack, Decay, Sustain en Release) met daaronder 4 schakelaars voor de golfvormen (Driehoek, Zaagtand, Blokgolf en Ruis).

Rechts-boven in deze groep zijn het de Duty-Cycle voor de blokgolf en drie knoppen voor de frequentie en resonantie voor het filter en voor de volume. Deze drie knoppen gelden per Sid-Chip. De 4 schakelaars hieronder schakelen de filters aan en uit, plus zij bepalen welk soort filter er gebruikt moet worden (Laag-doorlaat, Band-doorlaat en Hoog-doorlaat).

Links-onder zijn het knoppen voor toonhoogtes en frequenties, funkties die voor de gehele ArSid gaan gelden. Daaronder zijn de schakelaars die de overige bitjes van de Golfvorm, c.q. Gate-register schakelen. Dat zijn de "Gate" (die de ADSR-envelope start en eindigt), de Ring-Modulator, de Synchronisatie funktie en de Test-bit schakelen. Dat laatste, de Test, moet een voice weer opstarten, nadat deze geblokkeerd is nadat er conflicterende golfvormen zijn gebruikt.

Rechts-onder zijn het knoppen die de akkoorden en "transpose"-funkties (zowel per noot, als per oktaaf) regelen. De schakelaars daaronder zijn nog niet toegekend.

2. Audio Potmeters (Cyan teksten).

Deze groep omvat de (rode en gele) 8 potentiometers rdchts boven op het paneel. Deze regelen het audio gedeelte op een direkte manier (dus zonder tussenkomst van de Arduino). Dit is hoeveel signaal er van de Sids naar de Audio-uitgangen gaan, of hoeveel Audio-signalen van de ingang er naar de Sids worden gestuurd.

3. Selecteer knoppen (Witt teksten).

Rechtsonder bevinden zich de Selecteer knoppen. Hiermee is te kiezen welke Sid de instellingen van de Sid-groep knoppen gaat ontvangen. Helemaal rechtsonder zijn de twee schakelaars die de instellingen daadwerkelijk naar de Sids brengen (de "Set"knop) en die een toon speelt (de "Play"-knop) die op het paneel is ingesteld.

4. Cursor knoppen (Groen teksten).

Om het Display zitten de 4 cursor-knoppen. De funktie van het Display is eenvoudig. Weergeven van informatie vanuit de ArSid, verdeeld over diverse schermen. Dit betreft informatie over de Paneel-instellingen, Sid-info, Noten-info en Midi-info. Een apart scherm is de Test-scherm. Deze bevat een hier eerder geschreven funkties om de standen van elke schakelaar en potentiometer op het Lcd-Display te tonen. Hoewel deze funktie nutteloos lijkt, lijkt het mij wel handig om alvast ingebouwd te hebben, wanneer er funkties weggevallen lijkten te zijn.

Rechts van het display zijn de funkties de blader-funkties, namelijk <Links>, <Rechts>, <Up> en <Neer>. Hiermee is te bladeren tussen de diverse informatie-schermen op het Lcd Display. Ook wordt dit gebruikt om te bladeren tussen de diverse help-schermen.

Links van het display zitten 4 andere funkties, namelijk:

 1. <Esc>: deze verlaat (onder andere) de help-schermen.
 2. <Help>: deze gaat een kort Help-scherm laten zien over het opdat moment geldende scherm.
 3. <Quiet>: hiermee is met 1 handeling alle Sids tot zwijgen te brengen. Een soort van "PANIC"-knop. Programmatisch gezien worden dan alle Sid-registers geschreven met NULlen.
 4. <Enter>: hiermee zijn keuzes te bevestigen - deze funktie wordt (nog) niet gebruikt.

5. De ledrij (Zwart teksten).

Bovenaan zijn de 16+3 RGB-Leds te zien. De linker 16 Led's tonen welke Sids en Voice er een geluid laten horen (tot zover deze Sids ingebouwd zijn), de rechter 3 leds zijn 3 status-Leds.

Wanneer er tijd-pulsen via de Midi binnen komen, zullen de linker 16 Leds het tempo moeten aangeven, zonder dat de ArSid er verder wat mee zal gaan doen, zoals enkele Aira-apparatuur van Roland ook laat zien.

De achterzijde.

En dan is er nog de achterzijde. Van links naar rechts bevatten deze de volgende aansluitingen.

 1. De Audio uitgangen en ingangen. Hier zijn standaard Jack-pluggen (6.3mm) voor genomen, omdat deze veel gebruikt worden met professionele Audio-apparatuur. Het Linker en rechter Audio-signaal zijn gescheiden aangebracht.

 2. 2 groepen Dip-Switches. Hiermee zijn 2 Midi-kanalen mee in te stellen, namelijk voor de Hoog-Sids (nr 0..3) en voor de Laag-Sids(nr 4..7)

 3. 2 Din conenctoren, voor de aansluitingen voor Midi-In en Midi-Uit.

 4. Een keuze schakelaar waarmee men de Midi-Uit kan bepalen of deze de Midi-data rechtstreeks ontvangt van de Midi-In, of dat deze Midi-Uit informatie van de ArSid kan ontvangen. Op dit moment is er nog geen Midi-Uit in het programma gepland.

 5. Nog 2 groepen Dipswitches. Hiermee is het kanaal voor de Midi-Uit te bepalen - dit betreft Midi-data die door het programma gegenereerd wordt (c.q. zou worden).

 6. Een USB-plug. Dit is de USB-plug die rechtstreeks op de Arduino-Mega is gemonteerd en deze dient alleen om het ArSid programma te updaten. Er zijn geen plannen om deze voor andere funkties te gebruiken!!! In standaard bedrijf zal de ArSid het alleen moeten doen met de Midi-in en Midi-Uit via de Din-connectorren!!!

 7. De zwarte 240Vac connector. Hier wordt het netsnoer ingestoken. Hierin zijn tevens ingebouwd een zekeringhouder (voor 2 standaard ronde zekeringen) en de netschakelaar.

 8. Een reset-knop om het programma te resetten. Dit geeft hetzelfde resultaat als wanneer de Arsid wordt uit- en aangezet.

Midi kanalen instellen.

Midi kanalen zijn genummerd vanaf kanaal 1 tot en met 16. Software-matig zijn ze genummerd vanaf 0 tot en met 15, precies zoals dit binair (of hexadecimaal) wordt voorgesteld. Er is dus 1 nummertje verschil tussen deze twee.

Om te voorkomen dat programmeurs steeds moeten omdenken tussen kanaal 1..16 en 0..15, is (software-matig) de volgende truuk aangebracht. De dip-switches werken gewoon binair zoals programmeurs ze verwachten %0001 = kanaal 1, %0010 = kanaal 2 tot en met %1111 = kanaal 15 - echter staan de dipswitches in de stand %0000, dan wordt dit gezien als kanaal 16 (want in de Midi-norm bestaat kanaal 0 niet voor Midi-muzikanten). Dat het kanaal software-matig een nummertje lager ligt, is voor een ArSid-gebruiker niet van belang en wordt daarom geheel verborgen gehouden (dus zowel op de Dip-Switches, als op het lcd-Display).
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Afbeeldingen

paneel_01-bedieningen.jpg
1/4: paneel_01-bedieningen.jpg.
paneel_02-geletterdfunktie.jpg
2/4: paneel_02-geletterdfunktie.jpg.
paneel_03-geletterdschaks.jpg
3/4: paneel_03-geletterdschaks.jpg.
paneel_04_geletterdachter.jpg
4/4: paneel_04_geletterdachter.jpg.

[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]