ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
15:44:34
Het ArSid Programma

Datum: Sun 01 December 2019
Samenvatting: Het schrijven van het totale ArSid programma. De hier gegeven datum is een toekomst-datum
 Soort Artikel: Software
Status: Bezig[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Het schrijven van het programma is een langdurig karwei, waar enkele maanden overgaan. Enerzijds omdat het een lang programma gaat worden, anderzijds omdat ik er niet full-time aan kan werken (en andere klusjes soms meer prioriteit hebben).

Tijdens het schrijven is het soms ook nodig geweest om komplete blokken van het programma om te gooien, of zelfs totaal te herschrijven vanwege een betere inzicht in hoe de ArSid moet gaan werken.

Tijdens het schrijven zijn ook blibliotheken gewijzigd, of delen ervan erbij gekomen.

Vorderingen.

 • Na het testen van een Sid, is er al spoedig het programma-deel geschreven om de knoppen (potentio-meters en schakelaars) uit te lezen, op het display te tonen en om de Sid aan te sturen. Belangrijk is dat pas bij een verandering van een knop-instelling het tijdvretende tonen van de gegevens (op het display) pas uitgevoerd wordt.

 • Het uitlezen en het laten zien van de knoppen standen is omgegooid om de tijdsduur van de standaard-lus te versnellen. Werd eerst bij elke verandering alle data op het display ververst, nu wordt alleen de data van de betreffende knop ververst.

 • De eerder gebruikte Test-routine voor de potentio-meters en schakelaars is behouden, inclusief de 40usec van het Lcd-schrijven te controleren.

 • Er is veel tijd gestoken in een help-funktie en de help-schermen. Misschien te veel tijd, maar het resultaat mag er wezen. De help bevat een blader-funktie en het gebruik van eigen tekens voor een professioneel uiterlijk.

 • Het akkoorden systeem geschreven. Vanwege de basis-bouw van de speaker op 1 Sid, zijn alleen akkoorden met maximaal 3 noten hoorbaar. De Akkoord-tabel toont ook akkoorden met maximaal 6 noten.

 • ...

Programma Grootte.

De vele en grote tabelen en de help-teksten nemen het meeste geheugen in beslag.

11 feb 2018: De schets gebruikt 42.280 bytes (16%) programma-opslagruimte. Maximum is 253.952 bytes. Globale variabelen gebruiken 1.451 bytes (17%) van het dynamisch geheugen. Resteren 6.741 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 8.192 bytes.

Nog schrijven in het programma.

 • Midi Implementeren.

 • Twee Midi kanalen mogelijk maken.

 • Aanpassen/ Updaten Bibliotheek Artikel hier.

 • ...


Audio voorbeelden.

 • Sidtest 6581 met bediening via het bovenpaneel, 1 Sid, 1 Voice. Variatie in frequentie, ringmodulatie, filter, golfvorm. Inclusief geluid van de schakelaar-omzettingen.


  
 • 
  [Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]