ArSid - Arduino Sid Synthesizer

Mon 18-Jan-21
14:40:53
FPGA-Sid Introductie

Datum: Mon 07 January 2019
Samenvatting: Een printje waarmee Sids gesimuleerd worden met behulp van een FPGA.
 Soort Artikel: Theorie
Status: Afgerond[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]
sid-fpga_01-blok.jpg
1/11: sid-fpga_01-blok.jpg.
sid-fpga_02-print.jpg
2/11: sid-fpga_02-print.jpg.
sid-fpga_03-werkend.jpg
3/11: sid-fpga_03-werkend.jpg.
sid-fpga_04-extra-regs.jpg
4/11: sid-fpga_04-extra-regs.jpg.
sid-fpga_05-cbm-decoding.jpg
5/11: sid-fpga_05-cbm-decoding.jpg.
sid-fpga_06.jpg
6/11: sid-fpga_06.jpg.
Meer
[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Er is een projekt gaande waarmee met een FPGA (Field Programmable Gate Array). Het doel van dit projekt is het simuleren van de oorspronkelijke Sid-Chip (6581 en/ of 8580), zoals die zich bevindt in de Commodore 64. De FPGA-Sid moet electronisch EN Pin compatibel zijn, zodat deze rechtstreeks in een C64 is in te prikken. Gaandeweg zijn de eind-doelen bijgesteld tot het simuleren van 2 Sid-Chips (tegelijk), waarbij men kan kiezen in twee dezelfde of een een combinatie van de 6581-Sid en de 8580Sid.

De FPGA-Sid

In 2016 is er een presentatie gehouden tijdens het evenement Classic Computing 2016, in Nordhorn (Duitsland), hierin is het projekt nader omschreven.

FPGA staat voor Field Programmable Gate Array en dit is een vrij configureerbare digitale logische bouwsteen, waarmee men elke digitale schakeling kan maken - of te wel deze geïntegreerde chip bestaat uit programmeerbare logische componenten (zoals And, Or, Xor-poorten), waarmee men grotere logische blokken kan maken, van decoders, flipflops, via (schuif)registers, Alu's, tot ingewikkeldere blokken. De eerste FPGA is ontwikkeld in 1985 en bestaat uit een IC met zo'n 1000 poorten.

Samen met het idee van de Sid wordt dit de FPGA-Sid (op de oorspronkelijke Web-side worden deze woorden samengevoegd tot FPGASID, ik plaats liever een streepje ertussen), een volledige compatibele nabouw van de Sid Chips, gebaseerd op FPGA-Techniek.

Natuurlijk is er al een projekt die dit doet, de "SwinSid". Dit is een print met een micro-controller die de Sid geheel in software emuleert. Maar er is een klankverschil aanwezig, zeker in vergelijking met de originele Sid en het 6581-filter.

De FPGA-Sid gaat gebruik maken van de Altera Max10 FPGA. Deze heeft 8000 logische cellen (8000 kleine TTL-bouwstenen), een (Delta-Sigma) A/D Converter voor de Audio-ingang en heeft een enkelvoudige voedingsspanning nodig van 3,3Volt. Hij draait op een interne klok-frequentie van 64MHz (de Sid's in de ArSid draaien op 1MHz) en de FPGA-bronnen zijn tot 60% benut (ten tijde van de presentatie).

Daarnaast is er een omzetting nodig van 5Volt naar de benodigde 3.3Volt. En FPGA's zijn relatief duur (in vergelijking tot de SwinSid-oplossing).

De FPGA-Sid wordt gebasseerd op de reSID-library, want deze geeft de beste software emulatie. Deze bibliotheek wordt onder andere in de VICE-Emulator gebruikt. Er is een huidige PC vereist voor het doorrekenen van de volledige emulatie. Er vindt een excacte nabouwen plaats van het digitale gedeelte door een cyclus-nauwkeurige emulatie van geluidsgeneratoren (er zijn nauwkeurige digitale beschrijvingen hiervan). Het numerieke model van het analoge deel (het filter) wordt in een Spice Simulatie doorgerekent.

De FPGA leent zich het meest op de reSID, maar het wordt geen excacte kopie ervan. Het doel is om de klank van het origineel zo goed mogelijk na te bouwen. Ook de "Paddle"aansturing moet worden nagebouwd, omdat deze logica ook in de Sid-Chip zit (maar in de ArSid niet wordt gebruikt).

Men gaat zich concentreren op een nieuwe en kleinere print (48mm bij 31mm - iets groter dan de originele Sid-Chip). De print wordt door een vrijwillige helper ontwikkeld.

Omdat men twee Sids in een FPGA gaat implementeren, komen er ook twee aparte Audio-signalen uit, bijvoorbeeld voor Stereo-geluid. 1 Via de oorspronkelijke Sid-Chip pin, de andere via een extra connector op de FPGA-Sid print.

Samenvatting.

De FPGASID proto1 wordt voorzien van het volgende:

 1. Volledige Sid functionaliteit, inclusief de Paddles en de ExtIn Audio ingang.
 2. Twee Sids voor stereo geluid. De adressen van de twee Sids zijn per register aan te passen. De Sids zijn schakelbaar tussen de oorspronkelijke 6581 en de latere versie, de 8580.
 3. Een JTag Debug interface, die dient om de FPGA te kunnen programmeren.
 4. Het vrijgeven van de FPGA Source-code, hoewel het licentiemodel nog steeds onduidelijk is.

Gedurende de komende priode (2016 en 2017) wordt de Alfa-fase van de FPGA-Sid gestest. Hiertoe wordt het nieuwe prototype aan enkele geïnteresseerde en gekwalificeerde personen tegen een onkostenbedrag gegeven. Vooral ontwikkelaars worden uitgenodigd om de code verder te optimaliseren.

Na deze alfa-fase komt er een nieuwe printversie die nog kleiner zal worden. Eventuele foutjes worden opgelost. Ook wordt er een partner gezocht voor de produktie en de verkoop. Op het moment van de presentatie (september 2016) heeft men gepland dat de verkoop op zijn vroegst eind 2017 zal kunnen plaats vinden. Maar zoals altijd komt men onverwachte dingen tegen, waardoor de verkoop (anno april 2018) nog steeds niet begonnen is.

Extra functies.

Om de extra functies te aktiveren, of om om te schakelen tussen de 6581 en de 8580, zijn er extra registers nodig. Gelukig gebruikt de standaard Sid maar 29 adressen, van de 32 die een Sid in beslag neemt. De laatste 3 registers worden daarom gebruikt om de extra functies in en uit te schakelen. Echter er is inmiddels erg veel software in omloop die de Sid op verschillende manieren gebruiken. Sommigen zoals gepland en soms met een "botte bijl". Zelfs de ArSid initialiseert alle Sids door alle adres-plaatsen, die een Sid in beslag neemt, op 0 te zetten. Dus ook de drie plaatsen die een originele Sid niet gebruikt.

Om onbedoelde dingen te voorkomen, kiest men hier voor de methode dat er een "magic-nummer" ($6581 - dus in hexadecimaal) die op de twee paddle-registers geschreven moet worden, waarna pas (effectief) geschreven mag worden in de drie extra registers. Zonder dit "magic-nummer", worden deze drie registers niet veranderd.

Extra functies van de FpgaSid, ten opzichte van een originele Sid, zijn:

 1. Om schakelen tussen de 6581 en de 8580, met een aparte instelling voor een "crunchy"-Audio en een gemixte golfvorm van elke type. Het idee was om in het laatste register een $00 te schrijven voor de 6581-Sid en een $FF voor de 8580-Sid. Het is dan ook mogelijkheid om de tweede Sid anders in te kunnen stellen dan de eerste Sid. Dat er zowel een 6581 als een 8580 naast elkaar te gebruiken zijn.
 2. "On-the-fly" het adres-gebied van de tweede Sid aanpassen (als deze in de C64 gemonteerd is). De eerste Sid zal altijd $D400 als basis-adres gebruiken. Als basis-adres van de tweede Sid kan (naast $D400) ook gekozen worden voor: $D420 (= adres A5), $D500 (= adres A8) of $DE00 (= ~I/O1 op de expantie-port, een aparte uitgang op decoder U15b (een 74LS139)). Drie gebieden die in de loop ter tijd door diverse bouwers en programmeurs gebruikt zijn voor de (oorspronkelijke) C64.
 3. Het uitlezen van het audio-signaal op de Ext-In pin. Hierdoor wordt het mogelijk om de Audio te samplen.

Zie de foto's voor deze extra register beschrijvingen (zoals gegeven was op 11-feb-2017 - bron: Forum64.De - Fpga Register Map) en configuratie mogelijkheden.

Gebruik in de ArSid?

Als er Sid-Chips in de ArSid stuk gaan en ze zijn niet meer verkrijgbaar, dan is het te overwegen om FPGA-Sids in de ArSid te bouwen. Op zich is dit een interessante optie om in het achterhoofd te houden.

En (maart 2018) er zijn twee Sid-Chips die niet meer werken tijdens het ontwikkelen van de uitgangsversterker. Onderzocht moet nog worden of ze definitief stuk zijn, of dat er een tijdelijke storing van ergens anders is ontstaan.

Het aanschaffen van de FpgaSid

Inmiddels (december 2018) is de FpgaSid uitontwikkeld en beschikbaar voor de verkoop. Ik had er twee stuks besteld en inmiddels (januari 2019) zijn ze binnen gekomen. Omdat de FpgaSid ontwikkeld is om in een C64 (of een C128) geplaatst te worden, zijn er extra kabeltjes bijgevoegd om beide sids in de FpgaSid te adresseren en de tweede audio-uitgang aan te kunnen sluiten.

Omdat de FpgaSid iets groter zijn dan de originele Sid-IC's, zal ik een nieuwe print moeten ontwerpen en bouwen, waarbij de filter-condensatoren, de Audio-connctoren en twee montage-schroeven niet in de weg komen te zitten. Dat dit gerealiseerd kan worden, komt ook omdat er maar 2 FpgaSids op de print hoeven te komen, in plaats van 4 losse Sid-IC's.

Maar eerst moeten nog wat dingen meer duidelijk worden ...

Enkele bijzondere vragen over het aansluiten en gebruiken van de FpgaSid.

Natuurlijk blijven er nog enkele vragen over, zoals over het aansluiten, of over het configureren. Deze kunnen op een (hoofdzakelijk duitstalig) forum gesteld worden, waarna de ontwerper zelf ze beantwoordt. Natuurlijk zijn er op dat forum veel specifieke vragen over de FpgaSid in de Cbm64. Daarom worden hier alleen DIE vragen behandeld worden, die puur over de FpgaSid in een algemene omgeving gaan (of in een zelfbouw-omgeving).

Link forum: https://www.forum64.de/index.php?board/402-fpgasid-projekt/

 1. Wat gebeurt er als zowel de ~CS (pin 8), als de ~IO2 (Extra rode draad) aktief zijn?

  Andi6510 (18-jan-2019): Dit zou vermeden moeten worden, dit is niet getest. Aangezien beide ingebouwde Sids dezelfde data- en adres-bus delen, is deze toestand niet echt een geldige mode om in te werken. Maar wanneer hiervoor (bijv.) een 74LS138 decoder wordt gebruikt, dan is er met zekerheid te zeggen dat er maar 1 ChipSelect aktief is, dus dat zou goed zijn.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/86204-chip-select-s-and-power-lines/&postID=1344537#post1344537

 2. Wordt de extra spanningspin (op pin 28) (12Volt/ 9Volt) gebruikt?

  Andi6510 (18-jan-2019): Jazeker, het wordt gebruikt voor de Audio Uitgangs-versterker. Indien mogelijk, verbind deze pin met 12 Volt (9 Volt zou ook goed moeten wezen).

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/86204-chip-select-s-and-power-lines/&postID=1344537#post1344537

 3. Zijn de beide filter condensatoren (op pin 1-2 en 3-4) nodig?

  Andi6510 (18-jan-2019): Nee, deze worden niet gebruikt.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/86204-chip-select-s-and-power-lines/&postID=1344537#post1344537

 4. Kan iemand de filter BIAS instellingen in sommige details uitleggen?

  Rossb (30-jan-2019): De muziek uit het spel LightForce (cbm64) wordt veel als een test gebruikt op echte Sids, vanwege het zware filter gebruik. Ook worden er hele hoge noten gebruikt die de neiging hebben om afgekapt (of zelfs gemist) worden op Sids met een moeilijk, defect of beperkend filter. De standaard waarde voor de filter Bias van 0 (NUL) vertoont dezelfde Cut-Off waarde. Verhogen naar +7 maakt het filter te licht. Een uiteindelijke instelling van +5 en Lightforce klinkt (op het gehoor) vrij goed, zoals op R3-Sids. Begrijp ik de Bias-waarde correct?

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/85156-fpgasid-support-thread-english/&postID=1349231#post1349231

  Ius (30-jan-2019): Er is geen betere gids dan je eigen gehoor. Om een impressie te geven, de emulator "JSidPlay2" (van @kenchis) kan nauwkeurige meetmodelen geven voor een aantal verschillende Sids (genomen uit het wild). Bij het afspelen in nep-stereo (dit is: mono, met een verschillende Sid in elk oor), kan je ze vergelijken aan de hand van hun specifieke curve. En wat blijkt? Sids van totaal verschillende revisies zullen meer hetzelfde klineken dan twee Sids met vergelijkbare revisies en productie-datums.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/85156-fpgasid-support-thread-english/&postID=1349236#post1349236

 5. Hoe Crunchy moet de DAC zijn voor de verschillende types Sid?

  Rossb (30-jan-2019): Zou de DAC op "Crunchy" ingesteld moeten zijn voor de 6581-Sid en "Linear" voor de 8580-Sid om de FpgaSid zo goed mogelijk op hun fysieke tegenhangers te laten klinken?

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/85156-fpgasid-support-thread-english/&postID=1349231#post1349231

  -nog geen antwoord op-

 6. Hoe vaak is er een nieuwe configuratie op te slaan?

  Andi6510 (20-feb-2019): Heel vaak. Elke keer worden er nieuwe geheugen plaatsen in de Flash ingenomen, totdat er een pagina vol is. Pas dan wordt de pagina gewist (wat een levensduur begrenzend proces is) en begint het opslaan opnieuw. Het Flash-geheugen is gespecificeerd met minstens 10'000 schrijf-cycli en dan zijn er nog 128 mogelijke configuraties in een pagina mogelijk. Dus bij elkaar ruim 1,28 miljoen geheugen-operaties.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/85155-fpgasid-support-thread-deutsch/&postID=1356462#post1356462

 7. Wat is het stroomverbruik?

  Andi6510 (04-feb-2019): De FpgaSid verbruikt grofweg twee keer zoveel stroom als een standaard Sid. Dus het is te vergelijken met een stereo-oplossing met 2 (losse) Sids.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/85156-fpgasid-support-thread-english/&postID=1350916#post1350916

 8. Hoe is de kwaliteit van het geluid van Sid2 met ingebouwde versterker, ten opzichte van Sid1 via de versterker van de C64 zelf?

  Dukestah (02-jun-2019): Het geluid is iets beter, minder ruisig, vergeleken met de on-board C64 versterker.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/89486-end-amp-of-the-audio-output-of-sid2/&postID=1388542#post1388542

 9. Is de eind-versterker op de FpgaSid dezelfde als in de C64 wordt gebruikt?

  Andi6510 (03-jun-2019): Het versterker schema is exact hetzelfde als in een C64. Het verschil ligt in de componenten, welke moderne SMB's zijn, dan bedraadte componenten. Speciaal de uitvoer condensator van 10uF is niet langer een electrolitische (elco), maar een High C Ceramische condensator, met iets betere specificaties.

  Het meest hoorbare verschil echter is de verminderde ruis-niveau, vergeleken met het originele circuit in de C64. Dit als gevolg van een betere ontkoppeling van de voedingsspanning, een betere print layout met 4 massa en spannings-lagen. De sporen zijn o zo'n manier neergelegd dat interferentie met het digitale circuit is geminimaliseerd.

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/89486-end-amp-of-the-audio-output-of-sid2/&postID=1388718#post1388718

 10. Wordt er nog steeds de PN2222 transistor gebruikt op de FpgaSid?

  Andi6510 (03-jun-2019): De transistor is een BC847. (Een BC847A, een SMD)

  Bron: https://www.forum64.de/index.php?thread/89486-end-amp-of-the-audio-output-of-sid2/&postID=1388845#post1388845

Samenvatting.

Nadat mijn 2 exemplaren binnen zijn, begint het uitzoeken van afmetingen en uiterlijkheden (zie foto's). Het geheel is gebouwd op een kleine print (48mm bij 31mm - iets groter dan de originele Sid-Chip). Omdat er twee Sids in een FPGA zijn ge-implementeerd, komen er ook twee aparte Audio-signalen uit, bijvoorbeeld voor Stereo-geluid. 1 signaal via de oorspronkelijke Sid-Chip pin 27, het andere signaal via een extra connector op de FPGA-Sid print.

Elke FpgaSid wordt keurig geleverd met de extra kabeltjes om de extra functies te kunnen gebruiken. Maar allereerst nogmaals een korte samenvatting van de FpdaSid.

 • Volledig pin compatible met de oorspronkelijke Sid-IC.
 • Software-matig volledig compatible.
 • Volledige Sid functionaliteit, inclusief de Paddles en de ExtIn Audio ingang.
 • Twee Sids voor stereo geluid. De adressen van de tweede Sid is met een register aan te passen.
  Adres Chip-select lijn. Reg.30
  Gebied~I/O A8 A5 ~SID SID-nr bit
  $D400 1 0 0 0 1 xxx
  $D420 1 0 1 0 2 --0
  $D500 1 1 0 0 2 -1-
  $D520 1 1 1 0 ? -??
  $DE00 0 x x 1 2 2--
 • De beide Sids zijn (onafhankelijk van elkaar) schakelbaar tussen de oorspronkelijke 6581 en de latere versie, de 8580. Het is te beschouwen als echt 2 afzonderlijke Sids.
 • Voor de extra functionaliteiten (Stereo en adres-gebieden) worden er extra kabeltjes bij geleverd (met klemmetjes) (zie foto's).
 • Er zijn twee verschillende configuraties op te slaan, genaamd "A" en "B".
 • Als extraatje zitten er 3 Leds op, die oplichten wanneer de afzonderlijke stemmen (van een Sid) aangesproken worden.

Op de FpgaSid zijn duidelijk 3 extra connectoren op de bovenkant te zien, een zwarte 10-polige connector en 2 kleiner witte connectoren. Als gebruiker zitten op deze connectoren de volgende nuttige aansluitingen.

 • B10 (Gnd): Deze zit op de zwarte 10-polige connector (Pin 10) en wordt in de ArSid niet gebruikt - Deze kan gebruikt worden voor de "Config"-schakelaar (op pin B6)
 • B6 (Config): Deze zit op de zwarte 10-polige connector (Pin 6) en wordt in de ArSid niet gebruikt - Met een aangesloten schakelaar kan gekozen worden tussen de twee opgeslagen configuraties A en B.
 • Blu-B7 (128-Mmu): Deze zit op de zwarte 10-polige connector (Pin 7) en wordt in de ArSid niet gebruikt - Maar deze aansluiting wordt in een Cbm128 gebruikt. Daar schijnt het allemaal iets anders te werken dan in een Cbm64 en is er een extra signaal nodig om aan te geven dat er een Sid aangestuurd moet worden, in plaats van een ander IC (in de Cbm128).

 • Yel-Cs (A5-$D420): Deze zit op de witte 3-polige connector, die gemerkt is met CS. Dit is een extra configuratie-signaal, waarbij de tweede Sid geactiveerd kan worden (in het oorspronkelijke Cbm64 adres-bereik) vanaf adres $D420. Hierbij moet ook de oorspronkelijke Chip-Select CS (Pin 8) aktief zijn.
 • Blk-Cs (A8-$D500): Deze zit op de witte 3-polige connector, die gemerkt is met CS. Dit is een extra configuratie-signaal, waarbij de tweede Sid geactiveerd kan worden (in het oorspronkelijke Cbm64 adres-bereik) vanaf adres $D500. Hierbij moet ook de oorspronkelijke Chip-Select CS (Pin 8) aktief zijn.
 • Red-Cs (IO1): Deze zit op de witte 3-polige connector, die gemerkt is met CS. Dit is een extra configuratie-signaal, waarbij de tweede Sid geactiveerd kan worden (in het oorspronkelijke Cbm64 adres-bereik) vanaf adres $DE00. Dit is een eigen Chip-Select. Wel moet vermeden worden dat de oorspronkelijke Chip-Select CS (Pin 8) aktief wordt (dit is in het ontwerp van de FpgaSid niet getest).

 • Sid2-Red (Audio Out 2): Deze zit op de witte 2-polige connector, die gemerkt is met Sid2. Dit signaal is al door een ingebouwde (transistor) versterker gegaan (zie het ingetekende versterker-symbool) en kan daarom rechtstreeks naar de audio-connector op een Cbm64 (of Cbm128).
 • Pcb (Audio Out Raw): Dit is een soldeer-eiland op de FpgaSid zelf. Hier is het ruwe Audio-signaal van de tweede Sid af te tappen, of te wel het signaal, voordat deze de ingebouwde versterker in gaat.

Een nieuwe print - Nieuwe symbolen, nieuwe ontwerp-opties.

Voordat er een nieuw schema en een nieuwe print ontworpen worden, is het handig om eerst eigen symbolen (1 voor de print en 1 voor het schema) ervoor te maken. Gelukkig kan dit eenvoudig in de betreffende ontwerp-programma's, die er een eigen ingebouwde editor voor hebben. Na wat meten van de FpgaSid en bestuderen van de documentatie is dit al snel gerealiseerd.

Het schema-symbool is uitgebreider dan die van de gewone Sid. MAAR behalve de standaard IC-pin nummers, zijn er voor de extra functionaliteiten enkele niet-pin nummers (de extra connectors). Natuurlijk moeten de aanslutingen voor deze extra signalen ook in het symbool zitten. Op de foto's staat het nieuwe symbool naast die van de oorpsronkelijke Sid.

Het print-symbool heeft de grootte van de echte FpgaSid, zodat er eenvoudig rekening gehouden kan worden met de ruimte die het op de print gaat innemen. Best wel belangrijk wanneer er oorspronkelijk 4 Sids op de print zaten.

De twee audio uitgangen van de FpgaSid.

Interessant op de FpgaSid is dat er voor het tweede audio kanaal (van de Sid2) een extra soldeer-eiland zit, waar het geluid vandaan te halen is voordat deze de eind-versterker in gaat (op de foto's genaamd "Audio 2 Raw"). Dus is er een keuze. Is het handig om beide "Audio Raw" signalen naar de versterker print te laten gaan? OF toch het signaal Audio 2, nadat deze door de eindtrap is gegaan. In dat laatste geval is het nodig om ook een eindtrap voor de Sid1 te bouwen op de FpgaSid-print.

Wat daarbij meespeelt is het volgende: 2 FpgaSids nemen op de print een stuk minder ruimte in dan 4 losse Sid-IC's. Ook door het wegvallen van de filter condensatoren blijft er ruimte op de print over. Dus het bouwen van eindversterker trapjes op de print behoort zeker tot de mogelijkheden.

Om de kwaliteit van Sid1 en Sid2 zo gelijk mogelijk te houden, is het dus nodig om dezelfde componenten te gebruiken die op de FpdaSid zijn gebruikt. Vandaar de vragen op dat duitse forum en vandaar het stukje schema uit een Cbm64, waar de audio-versterker met de transistor PN2222 op staat.

Besloten is voor de tweede optie: extra eind-trappen op de FpgaSid-print, ook al zijn er SMD-componenten nodig. 


[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]

Afbeeldingen

sid-fpga_01-blok.jpg
1/11: sid-fpga_01-blok.jpg.
sid-fpga_02-print.jpg
2/11: sid-fpga_02-print.jpg.
sid-fpga_03-werkend.jpg
3/11: sid-fpga_03-werkend.jpg.
sid-fpga_04-extra-regs.jpg
4/11: sid-fpga_04-extra-regs.jpg.
sid-fpga_05-cbm-decoding.jpg
5/11: sid-fpga_05-cbm-decoding.jpg.
sid-fpga_06.jpg
6/11: sid-fpga_06.jpg.
sid-fpga_07-config.jpg
7/11: sid-fpga_07-config.jpg.
sid-fpga_08-updown.jpg
8/11: sid-fpga_08-updown.jpg.
sid-fpga_09-component.jpg
9/11: sid-fpga_09-component.jpg.
sid-fpga_10-symbol.jpg
10/11: sid-fpga_10-symbol.jpg.
sid-fpga_11-cbm-audio.jpg
11/11: sid-fpga_11-cbm-audio.jpg.

[Tekst] [Afbeeldingen] [Aansluitingen] [Broncodes]